Zvolte si oblast:

Regulace metabolizmu buněčné stěny rostlin prostřednictvím cytokininů: Nové vývojové mechanizmy pro kvalitnější biomasu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCz09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuRegulace metabolizmu buněčné stěny rostlin prostřednictvím cytokininů: Nové vývojové mechanizmy pro kvalitnější biomasu
Internetové stránky projektu

https://www.ceitec.eu/cytowall/

Číslo projektu7F14155
Příjemce

Masarykova Univerzita

Partner

Norwegian University of Science and Technology

Popis projektu

Přítomnost buněčné stěny (BS) představuje jeden z nejzásadnějších charakteristických znaků rostlinných buněk, způsobuje nepohyblivost rostlinných buněk během vývoje a poskytuje rostlinným buňkám důležitou ochrannou bariéru proti infekci různými patogeny. Během procesu obrany proti patogenům stejně jako během vývoje rostlin dochází k poškozením BS (PBS), která narušují funkční integritu BS a představují hrozbu pro přežití rostlinných buněk. Současná zjištění ukazují na zásadní význam metabolismu a mechanických vlastností BS v rostlinné organogenezi. Rostlinné hormony byly identifikovány jako účinné regulátory složení BS. Nicméně naše znalost molekulárních mechanismů hormonálních regulací zprostředkovávajících kontrolu metabolismu BS je dosud velmi omezená. Na základě jak publikovaných zjištění, tak na základě našich předběžných, dosud nepublikovaných zjištění zde předkládáme hypotézu předpovídající centrální roli rostlinných hormonů cytokininů (CK) v regulaci metabolizmu BS a zásadní význam CK regulací ve vývoji cévních pletiv a odpovědi na PBS. V rámci předkládaného pojektu plánujeme využití standardních i pokročilých molekulárně biologických, biochemických a fyziologických přístupů k dosažení tří hlavních cílů: i) Identifikovat molekulární cíle působení CK zodpovědné za regulaci diferenciace cév, procesu který, jak jsme zjistili na základě našich předběžných zjištění, zprostředkovávají právě CK a který je asociován s lignifikací BS a změnou hydraulické vodivosti cév. ii) Popsat roli rodiny proteinů podobných dirigent proteinům (AtDIRs), jejichž zástupci byli identifikováni jakožto potenciálně přímé cíle CK signální dráhy. iii) Konečně s využitím sytému pro indukci PBS, který jsme sami vyvinuli, určit funkci CK a AtDIR proteinů v modifikaci buněčného cyklu během procesu PBS.

Schválený grant

22 889 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 8.7.2015, Datum ukončení: 30.4.2017