Zvolte si oblast:

Fosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuFosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí
Internetové stránky projektu

http://web.natur.cuni.cz/~uhlik1/

Číslo projektu7F14392
Příjemce

Univerzita Karlova v Praze

Partner

University of Bergen

Popis projektu

Tento projekt se zaměřuje na in silico design, přípravu a katalytické testování nových aktivních a ve vodě rozpustných fosfinových ligandů vhodných pro aplikace v prakticky významných palladiem katalyzovaných C–C spojovacích reakcí a ekologicky nezávadných rozpouštědlech včetně čisté vody. Tyto ligandy by měly zvýšit efektivitu zmíněných reakcí, které se již používají v syntéze speciálních chemikálií a léčiv v průmyslové škále, a učinit je méně škodlivými k životnímu prostředí ať již zvýšením jejich katalytické activity, sníženou produkcí odpadních látek, eliminací škodlivých rozpouštědel a omezením následných čistících kroků. Základní koncept využití v designu nových ligandů spočívá v modifikaci molekul vhodných a katalyticky aktivních ligandů zavedením amidosulfonátové skupiny, která výrazně zvýší jejich rozpustnost ve vodě. Modifikace bude prováděna na periferii molekuly, aby nebylo narušeno aktivní (koordinující se) místo. Katalytické testování ligandů bude doplněno o strukturní, koordinační, elektrochemické a teoretické studie, aby se vytvořil základ pro interpretaci jejich katalytického chování a jejich evolučníční design byl učiněn racionálnějším.

Schválený grant

11 460 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 13.7.2015, Datum ukončení: 20.4.2017