Zvolte si oblast:

Konzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuKonzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku
Internetové stránky projektu

http://www.vurv.cz/natfruit/

Číslo projektu7F14122
Příjemce

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., AV ČR

Partner

Norwegian Institute for Bioeconomical Research

Popis projektu

Plané příbuzné druhy a krajové odrůdy drobného ovoce budou posouzeny z hlediska jejich výskytu v přirozených ekosystémech a učiněna opatření pro jejich uchování. Přírodní a naturalizované druhy české a norské flory (Sorbus sudetica, Ribes rubrum, R. petraeum, R. nigrum, R. spicatum, Grossularia uva crispa, Hippophae rhamnoides, Lonicera coerulea, Rubus chamaemorus, R. idaeus) budou revidovány na přirozených stanovištích, charakterizovány morfologicky, chemicky a geneticky tak, aby mohla být zhodnocena míra jejich diversity, populační rozrůzněnosti či podobnosti a vyhodnocen jejich potenciál pro šlechtění. Genetická diversita kriticky ohrožených glaciálních reliktů české flory bude porovnána s variabilitou norských vikariantních druhů. Genotypy s lepšími plodovými charakteristikami nebo jinými významnými vlastnostmi budou vytipovány pro šlechtění a pro pěstování jako zdravé potraviny. Krajové odrůdy stále se vyskytující v krajině budou vyhledávány, mapovány a charakterizovány podobným způsobem. Bude vypracována metodika jejich ochrany in situ a ex situ.

Schválený grant

13 134 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 13.8.2015, Datum ukončení: 30.4.2017