Zvolte si oblast:

Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuPřirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka
Číslo projektu7F14236
Příjemce

Západočeská univerzita v Plzni

www.zcu.cz

Partner

University College of Gjøvik, Oslo

Akershus University College of Applied Sciences

Místní partner projektu

Psychiatrické centrum Praha

Univerzita Karlova v Praze

Popis projektu

Projekt vybuduje nové mezinárodní výzkumné partnerství v oblasti technologického vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE) a poskytne jasnou a přístupnou analýzu oblasti HCE, pokyny a návody pro osoby zodpovědné za vývoj, implementaci a rozhodování v oblasti HCE, jakož i pro budoucí uživatele systémů HCE. Cílem projektu je vytvoření filozoficky jasně ukotveného transparentního rámce pro popis a vyhodnocování akceptovatelnosti systémů HCE ve veřejném prostoru a zároveň formulování doporučení pro oblast společenského a politického řízení HCE. Projekt integruje velmi rozmanité disciplíny a metody, jako např. Technology Assessment, etika, logika, teorie množin, filozofie vědy, filozofie medicíny, kognitivní vědy, psychologie, neurovědy, umělá inteligence, řečové technologie. Projekt zároveň naplňuje Epsteinovo meta-metodologické manifesto transformativních humanitních věd. Výsledky projektu budou akademické komunitě prezentovány primárně ve formě recenzovaných vědeckých publikací a odborných zpráv. Tyto budou navrhovat formální přístup k redefinování konceptu přirozenosti a jeho role pro HCE; shrnou etické aspekty HCE a představí nové přístupy k formální etické evaluaci; popíší roli rozdílu mezi terapeutickými a vylepšujícími intervencemi v HCE a zároveň zanalyzují možnosti použití Health Technology Assessment metod pro HCE; provedou analýzu potřeb politické regulace v oblasti HCE; zrealizují experimentální studii s pacienty po totální laryngektomii používajícími řečový systém HCE (včetně vypracování metod pro rychlou řečovou konzervaci u pacientů před operací); a zrealizují experimentální studii posuzující neurobehaviorální, kognitivní a psychologické účinky vizuálního HCE systému na své uživatele. Důležitým výstupem projektu bude též veřejně přístupná softwarová znalostní báze HCE.

Schválený grant

23 828 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.11.2014, Datum ukončení: 30.4.2017