Zvolte si oblast:

Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuPříprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně
Číslo projektu7F14156
Příjemce

Univerzita Karlova v Praze

www.cuni.cz

Partner

Oslo University Hospital, NILU – Norwegian Institute of Air Reserarch

Místní partner projektu

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Popis projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je řešit aktuální problémy transplantační medicíny v očním lékařství; nedostatek dárcovských tkání a možnost jejich dlouhodobého uchování. Na základě experimentálních výsledků představíme metodologické postupy pro přípravu buněk rohovky, limbu a spojivky pro následné použití pro transplantační účely. Projekt se skládá za čtyř hlavních oddílů. Tématem prvního (WP1) je charakterizace endotelu rohovky a možnosti jeho přípravy pro transplantace. Buňky v periferii endotelu rohovky a jejího nejbližšího okolí budou imunohistochemicky charakterizovány s cílem nalézt oblast s nejvyšší koncentrací progenitorových a prekurzorových buněk endotelu. Tyto buňky budou izolovány a kultivovány a experimentálně transplantovány. Druhý oddíl projektu (WP2) zjistí míru reparace a regenerace rohovkového endotelu (včetně jejich stimulace) na třístupňovém modelu lidského oka po mechanickém a mrazem navozeném poškození. Třetí oddíl (WP3) je zaměřen na inovaci metodiky ex vivo přípravy epitelových buněk limbu zejména z tkání uchovaných za snížené a fyziologické teploty. Bude zavedena metoda izolace a kultivace pohárkových buněk spojivky pro přípravu spojivkového štěpu. Po dlouhodobém uchovávání segmentů limbu bude hodnocena jejich imunogenicita, přítomnost kmenových buněk a potenciál generovat buňky diferencované. Na základě výsledků bude připraven metodický postup pro žádost o preklinickou studii s cílem připravit štěpy použitelné pro transplantaci pacientům s oboustrannou deficiencí limbálních kmenových buněk.Všechny pro transplantace připravené buňky/tkáně budou vitrifikovány (zmrazeny bez vzniku tkáň devastujících krystalů ledu), jejich přežívání bude po rozmrazení testováno. Pomocí vitrifikace lze uchovávat štěpy téměř neomezeně dlouho. Integrita DNA připravených buněk, včetně buněk po devitrifikaci (rozmrazení) bude hodnocena s cílem zvýšit bezpečnost tkání určených k transplantaci, ve čtvrtém oddílu (WP4).

Schválený grant

23 121 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2017