Zvolte si oblast:

Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuPolymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace
Číslo projektu7F14009
Příjemce

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

http://www.imc.cas.cz/cz/umch/

Partner

University of Oslo

Oslo University Hospital

Místní partner projektu

Univerzita Karlova v Praze

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vývoj látek pro biolékařské použití v nové dosud neužívané formě nanočásticové stavebnice sestávající z nové generace samouspořádaných polymerních systémů. Vyvinuté systémy budou testovány pro biomedicinální aplikace při léčbě rakoviny, tuberkulózy a zánětlivých onemocnění. Projekt je založen na vysoké odbornosti a komplementaritě pěti výzkumných týmů s dlouhodobou a rozsáhlou zkušeností v tomto oboru, dvou z České republiky a dvou z Norska. Polymerní stavebnice sestává z biodegradovatelných polymerních nanočástic (syntetizovaných a připravených v DC Oslo). Po jejich charakterizaci (v DC Oslo) bude povrch částic pokryt polymerem (syntetizovaným a aplikovaným v IMC Praha), který nese (a) skupiny cílící na specifické receptory na teranostickém receptoru, (b) aktivní teranostické skupiny a (c) skupiny umožňující komplexaci polymeru s povrchem částice. Pro aplikace v oboru rakoviny, tuberkulózy a zánětlivých onemocnění bude velikost částic v rozmezí 50 - 200 nanometrů, kde lze využít cílení EPR efektem. Cytotoxicita a biokompatibilita nových systémů bude testována in vitro na buněčných kulturách (na CUNI Praha) a in vivo na protinádorovou aktivitu (na NRH Oslo) a jejich protizánětlivá a antibakteriální aktivita bude testována v DMB Oslo na různých zvířecích modelech.

Schválený grant

25 548 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 15.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2017