Zvolte si oblast:

Nová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuNová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit
Číslo projektu7F14330
Příjemce

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz

Partner

Bioforsk

The Geological Survey of Norway (NGU)

Popis projektu

Intenzivní průmyslové aktivity, zejména pak důlní a hutní činnost vede k rozsáhlé kontaminaci okolního životního prostředí kovy a metaloidy, jejichž zvýšené koncentrace mohou být rizikem pro člověka a další živočichy vzhledem k jejich schopnosti akumulace v potravinovém řetězci. Vzhledem k tomu, že většina monitorovacích studií a postupů využívá pouze koncentrační data, není vždy možné přesně určit rozsah a původ znečištění. Cílem projektu je vytvořit účinnou metodiku založenou na izotopovém stopování pomocí různých vzorků z životního prostředí, jako např. sněhů, lišejníků a mechů, půdních a rašelinných profilů. V rámci předkládaného projektu bude vyvinuta metodika přípravy a analýzy těchto vzorků. Projekt je zaměřen na dvě znečištěné lokality v Norsku a ČR, konkrétně na Norsko-Finsko-Ruském pomezí s intenzivním metalurgickým průmyslem a na oblast Horního Slezska, konkrétně oblast Ostravska kontaminovaného těžkým průmyslem. Časový a prostorový rozsah znečištění bude posouzen pomocí analýz „netradičních“ (Ni, Cd, Cu) a „tradičních“ (Pb) izotopových systémů. Dále budou využity půdní mikrobiální společenstva jako indikátory znečištění kovy. Tento celistvý přístup poprvé umožní identifikovat a kvantifikovat jednotlivé zdroje kovů a v kombinaci s koncentračními a mineralogickými analýzami představuje účinný nástroj pro analýzu životního prostředí, monitoring, posouzení rizik a následné přijetí legislativních opatření. Projektový tým je složen z 1 hlavního řešitele z České republiky (Česká zemědělská univerzita v Praze) a 2 spoluřešitelů z Norska (Bioforsk a NGU), kde každý člen má svoji nezastupitelnou roli. Projektové týmy jsou vhodně vybrané, zkušené, vyvážené a jsou v nich zastoupeny ženy-výzkumnice, postdoktorandi a Ph.D. studenti.

Schválený grant

17 174 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2017