Zvolte si oblast:

Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuPříspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky
Internetové stránky projektu

http://www.perifproject.eu/

Číslo projektu7F14442
Příjemce

Centrum pro Studium Vysokého Školství, v.v.i., AV ČR

Partner

Agderforskning AS

Popis projektu

Základním badatelským zaměřením projektu „The Contribution of Higher Education Institutions to strengthen socio-economic development of Peripheral Regions in Norway and the Czech Republic” je poznat a vyhodnotit problematiku vzájemného aktivního ovlivňování a spolupráce regionů a v nich působících vysokých škol. Cílem je připravit implementační nástroj pro zlepšení uvedené spolupráce a dosáhnout tak co nejlepšího využití možností rozvoje regionů prostřednictvím jasně formulovaných potřeb vzhledem k vysokým školám (prostřednictvím výzkumu, vzdělávání i aktivit „třetí role“) a kulturně-humanitního působení regionů na rozvoj vysokých škol. Souvisejícím cílem je vytvoření pevných základů pro dlouhodobou spolupráci mezi různými aktéry v regionech a na vysokých školách. Tento cíl vychází z přesvědčení, že spolupráce regionů a vysokých škol povede ke zvýšení kvality práce na obou stranách a zvýší kvalitu života v regionech.

Schválený grant

19 967 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2017