Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

Hlavním cílem programu je zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 16. června 2014 v 15 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese eeagrants@mzp.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na stránce Základní informace/Metodické dokumenty.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách spravovaných Ministerstvem životního prostředí.

Dokumenty ke stažení:

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - CZ08 (.PDF, 248 kB)

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - CZ08 (související dokumenty) (.ZIP, 960 kB)

OBSAH:

  • Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného majetku
  • Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - movitý majetek
  • Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - nemovitý majetek
  • Čestné prohlášení žadatele
  • Doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR
  • Partnership Statement
  • Pokyn pro žadatele CZ08
  • Prohlášení o financování projektu
  • Prohlášení o partnerství