Zvolte si oblast:

CZ08 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 6. 11. 2017
  • Aktualizován datum podpisu Dohody o programu a kontaktní osoba
  • Aktualizována Alokace Programu, Programové oblasti a Bilaterální spolupráce v CZK
  • Aktualizace kontaktů
  • Změna částky v alokaci programu
  • změna kontaktů a částky v alokaci programu
  • Přidání ročních zpráv

Obecné informace o Programu CZ08 Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ08
NÁZEV PROGRAMU PILOTNÍ STUDIE A PRŮZKUMY PRO CCS TECHNOLOGIE
ČÍSLO PROGRAMU CZ08
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE Program reaguje na potřebu zvýšení znalostí a informací týkajících se zachycování, přepravy a ukládání oxidu uhličitého jakožto jedné z aktivit vedoucí ke zmírnění klimatických změn.
Program umožní poskytnutí grantů na pilotní studie a průzkum technologií s cílem zjistit, zda je technicky a finančně možné aplikovat zachycování a ukládání oxidu uhličitého.
Program zároveň umožní rozvoj mezinárodní spolupráce, výměnu zkušeností a vzdělávání odborné veřejnosti v této problematice, jakožto i poskytování informací široké veřejnosti.
Alokace Programu 5 023 623 EUR přibližně 133 126 009 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 13.2.2014
Zprostředkovatel Programu Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo
Odbor Mezinárodní vztahy
Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Ing. Jiří Hodík
Tel.: +420 257 044 583
E-mail: jiri.hodik@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Ing. Renata Mánková, CSc.
Tel.: +420 257 044 579
E-mail: renata.mankova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Ing. Zuzana Holubcová
Tel.: +420 257 044 556
E-mail: zuzana.holubcova@mfcr.cz

Partner Programu Ministerstvo životního prostředíČR
Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů
Kontaktní osoba

Mgr. Jan Fridrich
Tel.: +420 257 042 209
E-mail: jan.fridrich@mfcr.cz

Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Zmírnění klimatických změn
Programové oblasti Zachycování a ukládání uhlíku otevřená výzva
Alokace: přibližně 116 294 217 CZK
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace: přibližně 1 995 000 CZK
Brožura
Zprávy o programu