Zvolte si oblast:

CZ07 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 19. 3. 2015
  • Aktualizace datumu podpisu a zprostředkovatele programu
  • Aktualizace kontaktů

Obecné informace o Programu CZ07 Spolupráce škol a stipendia

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ07
NÁZEV PROGRAMU PROGRAM NA SPOLUPRÁCI ŠKOL A STIPENDIA/ PROGRAM NA BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A STIPENDIA
ČÍSLO PROGRAMU CZ07
HRAZENO Z EHP fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 9. 2016
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento program bude usilovat o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabídne svým zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.
V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy aktivit:
1. Projekty mobilit a stáže pro studenty VŠ
a) Projekty mobilit
b) Mobilita studentů
c) Mobilita pracovníků ve vzdělávání
2. Projekty institucionální spolupráce na primární, sekundární nebo terciární úrovni vzdělávání
3. Přípravné návštěvy

Alokace Programu 3 827 000 EUR 101 415 500 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 5. února 2014
Zprostředkovatel Programu Dům zahraniční spolupráce/ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP)
Kontaktní osoba Mgr. Barbora Veselá
vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: +420 221 850 500
barbora.vesela@dzs.cz
Homepage: www.naep.cz
Partner Programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategie a evropských záležitostí
Oddělení pro záležitosti Evropské unie
Kontaktní osoba

Ing. Luboš Dubovský
vedoucí oddělení
Lubos.Dubovsky@msmt.cz
Tel.: 234 811 884

Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D.
Michala.Bernkopfova@msmt.cz
Tel.: 234 811 780

Partner na úrovni Programu z donorského státu Senter for internasjonalisering av utdanning / The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), Norway
Rannsóknamiðstöð Íslands / Icelandic Centre for Research (RANNIS), Iceland
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) / National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein
Kontaktní osoba

Senter for internasjonalisering av utdanning / The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU),
NorwayVeena Gill (Senior Adviser)
Tel: +47 55 30 38 24 / + 47 947 91 672
E-mail: veena.gill@siu.no
Homepage: www.siu.no / www.studyinnorway.no / www.studeriutlandet.no

Rannsóknamiðstöð Íslands / Icelandic Centre for Research (RANNIS), Iceland
Viðar Helgason (Senior Adviser)
Tel.: +354 515 5800
Mobile: +354 661 8920
E-mail: Vidar.Helgason@Rannis.is
Homepage: www.rannis.is

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) / National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein
Marion Kindle-Kuehnis, M.A.
Tel: +423 236 7226
E-mail: marion.kindle-kuehnis@llv.liE-mail: astrid.bjerke@kulturrad.no

Hlavní cíl Programu Podpořit lidské zdroje a základní vědomosti v ČR
Programové oblasti Spolupráce škol a stipendia (EHP fondy) otevřené výzvy
Alokace: 7 613 600 CZK
Bilaterální spolupráce škol a stipendia otevřené výzvy
Alokace: 87 296 000 CZK
Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář a otevřená výzva pro hledání partnera pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.

Alokace: 2 643 705 CZK / 106 601 EUR