Zvolte si oblast:

Vstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům
Internetové stránky projektu

http://web.etf.cuni.cz/ETF-272.html

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-334-2016
Příjemce

Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova

Partner

School of Mission and Theology (MHS)

Popis projektu

Výsledky projektu byly splněny. Pokračující dvoustranná spolupráce mezi českým a norským partnerem byla institucionalizována podpisem dohody v rámci programu Erasmus. Na konferencích byly prezentovány tři příspěvky, které byly předloženy nebo jsou aktuálně předkládány k publikaci. Tyto příspěvky rovněž umožnily prezentaci programu, který byl dále rovněž prezentován na konferencích a setkáních v České republice, Norsku, Finsku, Nizozemsku a Bulharsku. V České republice byla uspořádána konference za účasti zástupců akademické veřejnosti (české i zahraniční, z patnácti různých zemí) a občanské společnosti. Této konference se rovněž zúčastnili norští partneři a byla uskutečněna návštěva partnerské instituce, která vedla mimo jiné k přípravě smlouvy v rámci programu Erasmus a pozvání ke spolupráci na budoucích grantových projektech. Vzájemně se překrývající zájmy našich institucí (zejména po transformaci norské partnerské instituce na část VID Specialized University) otevřely řadu možností pro budoucí spolupráci, přičemž oba partneři mají o takovou spolupráci vysoký zájem. Pokud jde o šíření informací, projekt uskutečnil řadu důležitých úkolů. Vytvořili jsme brožuru o migraci a církvích, která má být rozeslána církevním obcím po celé zemi, a zásadně jsme přispěli k online encyklopedii migrace, která si klade za cíl informovat veřejnost o problematice související s migrací, včetně teologických otázek. Také rozhlasové vysílání umožnilo širší sdílení témat projektu. Cílem těchto příspěvků je posílit dialog a sociální spravedlnost, zejména s ohledem na pokračující odpor vůči přítomnosti migrantů v České republice. Projekt tedy působil jak na akademické úrovni, tak na úrovni občanské společnosti s cílem podpořit větší integraci do české společnosti.

Schválený grant

616 616,10 Kč / 23 269 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016