Zvolte si oblast:

Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuPřístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy
Internetové stránky projektu

http://eeagrants.org/project-portal/project/CZ07-0146

Číslo projektuEHP-CZ07-ICP-2-150-2015
Příjemce

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Partner

Bifröst University, Department of Business

Popis projektu

Pokud jde o přínos pro cílové skupiny projektu, hlavní cíl projektu byl úspěšně naplněn. Během projektu se skupina dvaceti studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze přímo zapojila do praktické přípravy ve třech společnostech: Nano Energies (hl. m. Praha), Linet Group (Středočeský kraj) a Jansen Display (Ústecký kraj). Studenti získali praktické zkušenosti v různých odděleních vybraných společností, jako je řízení kvality, marketing, prodej, finance, export, údržba a správa zařízení. Studenti byli po celou dobu projektu pod dohledem a vedením mentorů z VŠE, kteří byli garanty výsledků a výkonu studentů. Byly realizovány mobility Mezi Islandem a Českou republikou, během nichž účastníci navštívili společnosti v obou zemích. Na závěr projektu byla pro společnosti vytvořena stručná příručka s doporučeními, která byla výstupem analýz provedených ve vybraných společnostech. Výstupy a výsledky projektu byly šířeny prostřednictvím účasti na závěrečném workshopu a několika místních i mezinárodních konferencích.

Schválený grant

494 778,60 Kč / 18 670 €

Doba realizace projektu29.06.2015 až 29.06.2016