Zvolte si oblast:

Institucionální spolupráce VŠB – Technická univerzita Ostrava a Islandských univerzit

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuInstitucionální spolupráce VŠB – Technická univerzita Ostrava a Islandských univerzit
Číslo projektuEHP-CZ07-ICP-2-173-2015
Příjemce

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partner

Univerzita Reykjavik, Univerzita Island

Popis projektu

Projekt navázal na již existující kontakty mezi VŠB-TUO a dvěma nejvýznamnějšími univerzitami na Islandu – Islandskou univerzitou a Reykjavickou univerzitou. Projekt přispěl ke zprostředkování kontaktu mezi akademickými a výzkumnými pracovníků ze všech zúčastněných univerzit s cílem vypracovat společné návrhy mezinárodních výzkumných projektů (zejména pro program Horizont 2020).
Projektové aktivity zahrnují návštěvu zástupců islandských partnerů v Ostravě v rámci „Islandského týdne v Ostravě“, navazování přímých kontaktů mezi výzkumnými skupinami se zaměřením na společná témata a vytvoření konsorcia pro přípravu společných projektových návrhů. Mezi další aktivity patří formalizace partnerství mezi partnerskými univerzitami formou dohod o spolupráci, jejichž cílem bylo usnadnit výměnu studentů a mobilitu akademických pracovníků, a následná návštěva českých akademických pracovníků na Islandu.

Schválený grant

475 707,60 CZK / 17 951 €

Doba realizace projektu01.09.2015 až 30.06. 2016