Zvolte si oblast:

TRANS(e)MISSION – Partnerský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuTRANS(e)MISSION – Partnerský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR
Příjemce

CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze - sdružení pro kulturu

Partner

Teks - Trondheim Electronic Arts Centre

Popis projektu

TRANS(e)MISSION (TeM) je partnerský program organizací CIANT - Praha a Teks - Trondheim vytvořený pro podporu, realizaci a prezentaci výstavních projektů, zejména v oblasti vizuálního umění ovlivněného novými technologiemi.

Vychází z předpokladu, že v obou partnerských zemích se v naší době prudce rozvíjí umělecká scéna spojená zájmem o expanzi za klasické žánrové a formální kategorie vlastní výtvarnému umění. Jsme svědky toho, jak současné umění masivně vstřebává vlivy nejnovějších digitálních technologií, podněty z oblasti vědy (fyziky, medicíny a biologie), techniky atd. Tento proces je obohacující a jeho výsledky inspirují. Rozvíjení těchto vlivů, které právě v Norsku podněcují umělecky silné projekty, ať už jde o herní technologie, 3D simulace, technologie snímání mozkových a fyziologických signálů (BCI), virtuální a augmentovanou realitu, anebo o interaktivní a generativní systémy, je hlavním cílem projektu TeM.

Náš komplexní program však nechce tyto změny v současném uměleckém světě jenom podpořit, nýbrž umožnit i jejich reflexi, jak na teoretické, tak i na nejširší společenské úrovni během doprovodných akcí (seminářů, workshopů a symposií). Vždyť právě tyto technologie představují symptomatické stigma západní civilizace, ale současně činí umění daleko více přístupným a přitažlivým pravě pro minoritní skupiny diváků, které zájem o výtvarné umění běžně ani nemají.

OBSAHOVĚ je projekt postaven jako obousměrný transfer inovativních děl, instalací, umělců, kulturních manažerů, témat, konceptuálních rámců a informací, které budou vpadat do kulturního a společenského dění jak v České republice, tak i Norsku. Co je však nesporné - že tato expanze bude mít v každé zemi svá specifika a odlišný kulturní a sociální kontext, a tak bude nesmírně obohacující odlišnosti vyzdvihnout a konfrontovat.

ORGANIZAČNĚ je tato vzájemná výměna vyprojektována do podoby ročního programu propojujícího organicky tři typy aktivit:

1) Trans-disciplinární interaktivní výstavy (v rámci festivalů ENTER.2015 v Praze a META.MORF 2016 v Trondheimu) Čeští a norští umělci využívající nové technologie budou přizváni (na základě otevřené soutěže), aby instalovali svá díla jednak ve veřejném prostoru (jako jsou podchody, malá náměstí, zastávky veřejné dopravy apod.) a jednak v prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze, která je neformálním partnerem projektu.

2) Umělecko-vědecká symposia (dvě akce, symposium v Plzni 2015 a v Trondheimu 2016) Symposia vytvoří platformu pro trans-disciplinární teoretickou reflexi vlivu horečně se vyvíjejících technologií, a to v oblasti výtvarného umění a kultury, ale i v perspektivě jejich expanze do všech oblastí vývoje západní civilizace. Ačkoliv základní hladinou diskuse v rámci symposií bude technologicky mobilizované překračování standardů ve výtvarném umění, dramaturgie počítá i s experty, kteří tematiku transgrese a transhumanismu v post-digitálním věku rozvíjejí na otevřeném poli socio-filozofického myšlení.

3) Seriál uměleckých dílen (čtyři čtyřdenní dílny, po jedné v Praze, v Plzni, v Ostravě a jedna v Trondheimu) Série workshopů zvýrazňuje výstavní a teoretickou složku projektu na poli praxe. Projekt dále počítá s reciproční účastí norských umělců a školitelů na workshopech věnovaných praktickému využití digitálních technologií pro umělecké vyjádření. Workshopy různé náročnosti (od hi.tech po DIY) umožní účastníkům osvojit si dovednosti kódování, psaní herních aplikací, využívání softwarových a hardwarových nástrojů pro vizuální tvorbu atd. Současně vytvoří optimální prostor pro podporu inkluze romské menšiny, a to otočením standardních rolí tak, aby romští umělci a účastníci byli v roli tvůrců, školitelů, která jim v dané oblasti oprávněně náleží. (Viz bod 8.5.)

Schválený grant

4 239 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 19.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016