Zvolte si oblast:

DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuDOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí
Internetové stránky projektu

http://www.dokument-festival.cz/doc.stream

Příjemce

Jihlavský spolek amatérských filmařů

http://www.dokument-festival.cz/

Partner

Mezinárodní filmový festival v Bergenu
Západonorské filmové centrum

Popis projektu

Společnost JSAF stojí vedle dalších aktivit na poli dokumentárního filmu za pořádáním MFDF Ji.hlava, akce s 18letou tradicí;největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě. MFDF Ji.hlava se dlouhodobě věnuje podpoře české dokumentární tvorby a spoluvytváří institucionální zázemí pro rozvoj i distribuci domácí kinematografie.

Jedním z dlouhodobých cílů festivalu je – vedle objevování nových trendů a směrů v oblasti autorského dokumentárního filmu – i propojování různých institucí, které vede mimo jiné k tomu, že se filmy mladých tvůrců dostávají k divákům. Vedle filmového programu, jehož páteří jsou soutěžní sekce zaměřené na české, středoevropské i světové dokumenty, je neméně podstatnou součástí festivalu unikátní Industry program zaměřený na rozvoj kompetencí filmových profesionálů a na podporu mezinárodní spolupráce. Jeho rozmanité projekty přispívají jak k růstu kvality evropské filmové tvorby, tak i ke vzniku nových uměleckých děl a mezinárodních koprodukcí. Většina Industry aktivit na MFDF Ji.hlava – např.panel Inspirační fórum umožňující setkání deseti režisérů s výraznými osobnostmi z mimofilmové oblasti či workshop Emerging Producers pro talentované evropské producenty – propojuje originálním způsobem profesionály napříč zeměmi a rozvíjí kulturně-společenskou diskuzi.

Projekt DOC.STREAM vychází z bohaté zkušenosti s organizací mezinárodních projektů a workshopů pro veřejnost, filmaře a filmové profesionály a přirozeně navazuje na dlouhodobou snahu MFDF Ji.hlava o propojení aktivit na poli dokumentárního filmu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Projekt se skládá ze tří základních částí, jejichž jádrem je vždy spolupráce českých a norských kulturních činitelů a filmových profesionálů z řad nákupčích, producentů, režisérů, festivalových zástupců, provozovatelů art kin, filmových distributorů, novinářů, akademiků, zástupců různých filmových institucí, ale též kulturních center, přitom je však většina aktivit otevřena i veřejnosti.

Filmový a Industry program na MFDF Ji.hlava a filmový program na BIFF - retrospektiva české porevoluční dokumentární tvorby na festivalu v Bergenu - retrospektiva norské dokumentární kinematografie a významné norské režisérky v novém festivalovém prostoru Thor Heyerdahl Cinema - masterclasses významných norských tvůrců - 2 filmové snídaně českých a norských filmových profesionálů (moderované diskuze o praktických, teoretických i estetických otázkách) - zapojení českých a norských profesionálů do stávajících workshopů (Emerging Producers, Inspiratační fórum a Festival Identity)a aktivit Industry programu filmových festivalů v Bergenu a v Ji.hlavě CZ/NOR KNOW-HOW EXCHANGE - exkurze norských a českých filmových profesionálů do zázemí a chodu filmových a kulturních institucí v ČR a v Norsku a jejich zapojení do stávajících projektů Industry programu MFDF Ji.hlava a BIFF - osobní setkání s možností navázání další spolupráce Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bergenu - představení esteticky výrazných a společensky angažovaných snímků z MFDF Ji.hlava DOC.STREAM na základě partnerství s organizacemi z donorské země usiluje o vytvoření úzké spolupráce filmových profesionálů z Norska i ČR, která povede k vytvoření platformy pro kulturní i společenskou výměnu zkušeností v jednotlivých oblastech filmového průmyslu.

Cílem této koncepční a detailní výměny praktických i teoretických zkušeností s různými specifiky filmového průmyslu, dokumentární produkce, distribuce i estetiky je vzájemné obohacení, lepší prezentace kinematografie obou zemí i dlouhodobá spolupráce mezi institucemi, které se výměny zúčastní.

Další důležitou složkou projektu je prezentace a propagace české i norské dokumentární kinematografie v obou zemích a možnost rozvoje estetické a umělecké kvality tvorby obou zemí. Na všech úrovních projektu je zásadní též rozvoj širšího kulturně-společenského dialogu a hledání cest, jak může dokumentární tvorba pomoci společenské integraci.

Detailní popis aktivit projektu v příloze.

Schválený grant

2 605 724 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016