Zvolte si oblast:

TANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Název projektuTANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE
Internetové stránky projektu

http://www.tanecvalmez.cz/

Číslo projektu---
Příjemce

Základní umělecká škola B-Art, o.p.s.

www.b-artskola.cz

Partner

Jo Stromgren Kompani

Místní partner projektu

420PEOPLE o.s.

Popis projektu

V rámci projektu bude realizována tvůrčí kooperace norských a českých partnerů (Jo Stromgren Kompani, B-Art, 420PEOPLE) v oblasti soudobého tance, která vyvrcholí 8. ročníkem mezinárodního festivalu současného tanečního umění pod širým nebem TANECVALMEZ 2015. Projekt na impulsu EHP fondů a programové oblasti "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví" usiluje o to, aby se zásadním a inovativním způsobem zvýšily kvantitativní i kvalitativní parametry festivalu tak, aby se maximalizoval jeho dosah a aby se otevřely možnosti nových synergických efektů v podobě zvýšení profesní kvality českých umělců, zlepšení podmínek pro tvůrčí práci a rozvoj odborné veřejnosti, zvýšení povědomí a nabídky současného pohybového umění široké veřejnosti v regionu vzdáleném od velkých měst či poznání norského pojetí současného tance a zajištění začlenění českého tanečního umění mezi evropské špičky v oboru. Projekt se snaží upozornit na nelehkou avšak podstatnou a klíčovou roli, kterou hrají regionální aktéři v oblasti současného umění právě v místech vzdálených od velkých kulturních center, kde je povědomí o současném umění nízké. Konkrétně město Valašské Meziříčí a okolí nabízí zázemí a podmínky pro realizaci současného umění a zároveň i viditelný zájem místních obyvatel o tanec. Je tedy zřejmé, že přísunem, i když krátkodobým, špičkových a profesionálních umělců do této oblasti, bude dosaženo cíle "prezentovat a zpřístupnit současné umění a kulturu široké veřejnosti".

Schválený grant

3 537 134 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 10.11.2014, Datum ukončení: 15.2.2016