Zvolte si oblast:

Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuObnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO
Internetové stránky projektu

http://www.khfarnost.cz/wordpress/?page_id=3336

Číslo projektu---
Příjemce

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

www.khfarnost.cz

Partner

Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)

Místní partner projektu

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Biskupství královehradecké

České dědictví UNESCO

Město Kutná Hora

Obec Horní Maršov

Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování

Vysoké učení technické v Brně

Popis projektu

Kostel a jeho asymetrické dvouvěží tvoří v kontrapunktu s chrámem sv. Barbory nezaměnitelnou siluetu historické Kutné Hory. Projekt je další etapou celkové obnovy kostela, která běží od roku 2010. V případě předkládaného projektu se vzhledem k parametrům severní věže - výška 85 metrů a polohy kostela v husté historické zástavbě jedná o technologicky i logisticky mimořádně složitou stavební a restaurátorskou akci. Hlavní zásadou pro stavební obnovu objektu je maximální respektování dochovaných historických konstrukcí a prvků. Nové zásahy jsou minimalizovány na nezbytně nutnou míru a omezeny jen na konzervační a restaurátorské zásahy, na výměnu bezprostředně dožilých konstrukcí a jejich náhradu replikou. Obnova věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba řeší závažné statické závady zdiva severní věže, závady na kamenných gotických ostěních, které postrádají původní kružby a vykazují silné poškození vlivem ohně. Restaurování bude vycházet z dochovaného stavu průčelí, s respektem k jeho historickému vývoji a mělo by zamezit další degradaci hmoty kamene a omítek, odstranit uvolněné nefunkční staré vysprávky, zejména rozpadající se spárování a uvolněné cementové omítky, a jejich náhradu omítkami technologicky a esteticky přiměřenějšími. U kamenných prvků bude vedle čištění a konzervace kamene obnoveno spárování a plastickou i barevnou retuší budou zmírněny defekty tvarové degradace kamene. Povrchy budou podle potřeby sjednoceny lazurou a budou hydrofobizovány. Součástí restaurování bude i preventivní ochrana proti biologickému napadení a ochrana proti holubům. Návrh povrchové úpravy kamene byl v rámci partnerství konzultován na Univerzitě Pardubice - Fakulta restaurování v Litomyšli (Ing. Karol Bayer), přímo na části fasády byly provedeny zkoušky. Vysprávky a výplně spár jsou často oddělené od podkladu, vytvářejí trhliny a kaverny, kde dochází ke krystalizaci solí a další hloubkové destrukci vlastní hmoty kamene. Při opravách kamene budou prováděny tyto technologické kroky: Podrobný restaurátorský průzkum, základní očištění od prachových depozitů a holubího trusu, prekonsolidace, zajištění prasklin, narušených míst, omytí povrchu vodní párou s regulovaným tlakem, odstranění sádrovcové krusty, odstranění dožilého spárování, odsolování kamene ve vybraných partiích, konsolidace narušeného kamene, tmelení, výměna dožilých bloků kamenickými doplňky, spárování, barevná retuš, biocidní ošetření a lokální hydrofobizace. Restaurátorské práce se týkají i opravy žaluzií a žaluziových okenic, oprava dveří, opravy hodinových ciferníků včetně číslic a hodinových ručiček, oprava zasklení vitráží. Dokončení obnovy dvojvěží a západního průčelí bude provedeno včetně opravy věžních hodin, zámečnických prací a ochrany proti ptactvu. S norským a českými partnery bude navíc žadatel řešit závažnou otázku přístupu handicapovaných návštěvníků do sakrálních památek.

Schválený grant

29 196 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016