Zvolte si oblast:

Budoucnost evropského designu a užitého umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Název projektuBudoucnost evropského designu a užitého umění
Číslo projektu---
Příjemce

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ

www.czechdesign.cz

Partner

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Popis projektu

Subprojekt Budoucnost evropského designu a užitého umění představí v průběhu 16ti měsíců rozsáhlý cyklus celkem 20 workshopů a přednášek, které kompletně pokryjí problematiku oboru designu a užitého umění, jejich současného postavení a budoucích výzev. Zvláštní zřetel bude brán na míru inovativnosti představených výstupů, atraktivní výběr témat pro odbornou a širokou veřejnost. Cílem projektu je iniciovat dialog. Design a užitá tvorba nabývají čím dál většího významu v rámci formování společnosti, jejího chování, kultury, ale i průmyslu. V naší zemi budou svoji práci a zkušenosti na poli designu a užité tvorby prezentovat ty nejvýznamnější evropské osobnosti. Témata jednotlivých přednášek budou rozdělena do jednotlivých, konkrétně zaměřených tematických bloků: Sociální role designu a užité tvorby, uplatňování výzkumu v aplikovaných uměleckých disciplínách, samotná budoucnost jednotlivých anebo nových disciplín designu a užitého umění. Workshopy budou zaměřeny na celistvé pochopení disciplíny designu a užitého umění a přenos do praxe. Do projektu je zapojen partner donorského státu. Podařilo navázat spolupráci s Norskou univerzitou vědy a techniky, úzce pak s oddělením produktového designu, které mají s takovýmito projekty bohatou zkušenost. Partnerství s touto organizací přispěje kvalitnějšího transferu zkušeností a rozvine spolupráci odborníků obou zemí. Lze tedy očekávat mimořádně výrazný počin, s potenciálem významně posunout oblast designu a užité tvorby u nás.

Schválený grant

2 440 018 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.11.2014, Datum ukončení: 31.5.2016