Zvolte si oblast:

Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Název projektuSrovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky
Číslo projektu---
Příjemce

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

www.nipos-mk.cz

Partner

Bruduheimar - World of Puppets (Bernd Ogrodnik)

Teater Innlandet

Místní partner projektu

Buchty a loutky

Divadlo ANPU

Popis projektu

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) působí jako metodické centrum v jednotlivých oborech neprofesionálního umění. Jedním z prostředků rozvoje je systém tzv. postupových přehlídek vrcholících v celostátních festivalech. V oboru loutkového divadla je touto přehlídkou Loutkářská Chrudim (LCH), jeden z nejstarších loutkářských festivalů na světě. Stala se setkáním loutkářů, místem konfrontace různých přístupů a postupů, příležitostí ke vzdělávání loutkářů. Pravidelně jsou zvány profesionální loutkářské soubory jako součást doplňkového programu a profesionální loutkáři jako vedoucí dílen a seminářů. LCH je koncipována jako laboratoř, z níž čerpají inspiraci amatérští i profesionální tvůrci. Předkládaný projekt bude obohacením loutkového divadla, přinese možnost setkání českých a zahraničních tvůrců na multikulturním projektu, přičemž prezentace jeho výsledků na festivalech v ČR a uvádění v Norsku může oslovit dospělé i dětské publikum; pro každého bude mít zvláštní přínos. V projektu se propojí čtyři subjekty profesionálního divadla z ČR (Divadlo ANPU, Buchty a loutky), Norska (Teater Innlandet) a Islandu (Bernd Ogrodnik). Subjekty budou pracovat s norskou lidovou pohádkou Na východ od slunce a na západ od měsíce (zaznamenanou P. Ch. Asbjornsenen a J. Moem) ve čtyřech rovinách. V první rovině bude realizován mezinárodní inscenační projekt, jehož výsledkem bude nová inscenace. Pohádka bude nastudována v Praze tvůrčím týmem divadla ANPU (režie B. Schenková, dramaturgie Z. Vojtíšková, scénografie B. Zichová, hudba J. Štromská) ve spolupráci s norskými umělci z Teater Innlandet. Inscenace bude představena českému i norskému publiku. V Čechách se odehraje minimálně na třech místech (v Liberci, v rámci festivalu Divadlo evropských regionů Hradec Králové a na Loutkářské Chrudimi). Poté bude převezena do Norska, kde se začlení do repertoáru Teater Innlandet, který ji bude prezentovat divákům v regionech Hedmark a Oppland. V druhé rovině projektu bude nově vzniklá inscenace v rámci konfrontace uměleckých přístupů v loutkovém divadle srovnána s inscenací stejného titulu, který ve shodném termínu připraví divadelní soubor Buchty a loutky. Třetí rovina projektu naváže na dlouhodobou práci, které se NIPOS věnuje v rámci výzkumu dětského diváka. Na LCH se pro srovnání vnímání obou výše zmíněných představení publikem uskuteční průzkum reakcí dětských diváků. K průzkumu budou použity metody dramatické výchovy a přístupy, které se stanou novým podnětem ve zkoumání reakcí dětského diváka. Čtvrtá rovina projektu přispěje k prokázání větší rozmanitosti možností přístupů loutkového divadla. S tímto ohledem se v rámci festivalu Loutkářská Chrudim uskuteční šestidenní workshop zpracovávající stejnou pohádku.

Schválený grant

3 452 811 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.2.2015, Datum ukončení: 30.11.2015