Zvolte si oblast:

výstava "Skvělý nový svět s.r.o."

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuKulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17
Název projektuvýstava "Skvělý nový svět s.r.o."
Číslo projektu---
Příjemce

DOX PRAGUE, a. s.

www.dox.cz

Popis projektu

Ideovým východiskem výstavy jsou 3 sci-fi antiutopie vzniklé ve 20. století, z nichž každá svým specifickým způsobem předznamenala děsivé vize budoucnosti, které již došly nebo v naší denodenní realitě docházejí naplnění… „Brave New World“ Angličana Aldouse Huxleyho (1931), „1984“ jeho krajana George Orwella (1949) a „451 stupňů Fahrenheita“ (1953) Raye Bradburyho se tak stanou v rámci výstavy kánonem expozice, která odrazí svět uměle vytvořených kategorií občanů, všudypřítomného „Velkého bratra“ i knih - nositelů paměti, odsouzených k likvidaci. Svět, který již není fantaskní fikcí, ale stal se naší skutečností: a zjišťujeme dokonce, že autoři těchto děl se mýlili, neboť budoucí vývoj podcenili! A to jak ve smyslu vývoje (nejen informačních) technologií, tak s ohledem na růst moci médií, ale především z hlediska psychologického. Lidstvo již nemusí být manipulováno násilím – vlivu se totiž vydává dobrovolně. A v této konstelaci se najednou ukazuje, že své přisuzované „očistné“ funkce již nedostává ani umění! (viz přílohy: Kurátorský text a Seznam umělců). Výstava bude sarkastickou kritikou současného konzumerismu, unifikace, směřování k novodobému totalitarismu a rezignace nejen na individuální svobodu, ale i zodpovědnost. Tuto kritičnost však projeví nejen vůči společnosti jako takové, ale i v (pře)hodnocení aktuální role umění a umělce. Výstava bude mít díky své kontroverzi, kritickému tónu a tematizaci otázek dotýkajících se každého jednotlivce potenciál oslovit a zaujmout širokou veřejnost; vedle ambice vyprovokovat návštěvníka k reflexi jeho každodenní existence si klade za cíl také přiblížit současné umění i novým skupinám návštěvníků (mj. s důrazem na školní skupiny). Svým apelem na humanismus jako protiklad odlidštěné, technokratické společnosti podpoří vnímání nejen sociální a občanské sounáležitosti, ale vyzdvihne také kulturní rozmanitost a bude varováním před všeobecně narůstající ekonomickou komodifikací společnosti aj.

Schválený grant

3 617 661 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.1.2015, Datum ukončení: 31.3.2016