Zvolte si oblast:

Showcase festival ITCH MY HAHAHA

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuShowcase festival ITCH MY HAHAHA
Internetové stránky projektu

http://www.imhhh.cz/

Příjemce

Standard island

Partner

Jon-Eirik Boska Musikk

Popis projektu

Náplní projektu je organizace showcase festivalu, jehož cílem je představit veřejnosti tvorbu současných špičkových evropských hudebníků, jejichž tvorba stojí mimo hlavní proud.

Cílovými skupinami projektu jsou umělci a široká veřejnost. Cílová skupina umělců bude na projektu dlouhodobě spolupracovat prostřednictvím využívání elektronického portálu, jehož součástí budou profily jednotlivých kapel, moderované diskuze s odborníky, rozhovory s kapelami i kontakty na jednotlivé umělce.

Tato dlouhodobá spolupráce vyvrcholí přípravou celkem osmi edic showcase festivalu (úvodní jednodenní, šest dvoudenních a závěrečná čtyřdenní), na kterých umělci vystoupí a zároveň se budou účastnit doprovodného programu, který bude nabízet přednášky odborníků u hudebního průmyslu, panelové diskuze a workshopy.

Cílová skupina veřejnosti bude rovněž využívat služeb elektronického portálu a posléze se s hudebníky osobně setká během jednotlivých edic showcase festivalu v rámci hlavního i doprovodného programu.

V rámci hlavního i doprovodného programu festivalu vystoupí umělci z různých evropských etnických menšin a také umělci z donorských států. Do projektu se zapojí minimálně 3000 zástupců cílové skupiny veřejnosti a 90 zástupců cílové skupiny umělců. Realizační tým projektu má bohaté zkušenosti s organizací hudebních akcí v prostorách hudebního klubu Kabinet múz, projekt bude realizován ve spolupráci s partnerem z Norska, který má také bohaté zkušenosti s organizací hudebních festivalů a zároveň se orientuje v současné tvorbě norských hudebníků. Dostane také prostor k prezentaci v rámci hlavního i doprovodného programu festivalu.

Realizace projektu bude probíhat od května 2015 do dubna 2016, jednotlivé edice proběhnou v červnu, září, říjnu, listopadu a prosinci 2015 a v lednu, únoru a březnu 2016 v prostorách Kabinetu múz a multifunkčního prostoru Praha v Brně. Na organizaci projektu se bude podílet realizační tým složený z pracovníků žadatele, který po dobu konání festivalu doplní tým brigádníků.

Schválený grant

2 571 691 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016