Zvolte si oblast:

Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajStředočeský kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuPrůhonický park - Obnova Podzámeckého alpina
Číslo projektu---
Příjemce

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

www.ibot.cas.cz

 

Partner

UiT The Arctic university of Norway

Tromso University Museum

Popis projektu

Průhonický park představuje z pohledu kulturního i z pohledu krajinářské architektury světový unikát. Na 34.zasedání výboru Světového dědictví UNESCO v Brazílii (2010) bylo potvrzeno, že Národní kulturní památka „Park a zámek v Průhonicích“ je považován za statek světového dědictví již zapsaného historického jádra Prahy (vyhlášeno 1992). Jedinečnost parku (o rozloze takřka 250 ha) jako mimořádného díla zahradní architektury 19.století je českým příspěvkem světovému kulturnímu a přírodnímu dědictví. Jedinečná harmonie kulturních a přírodních hodnot parkové krajiny v údolí potoka Botiče vychází z celoživotního, unikátního díla jednoho autora - hraběte Arnošta Emanuela Silva –Taroucy. Park zahrnuje významnou sbírku rostlin a kromě hodnoty estetické má i vysokou hodnotu vědeckou. Kromě původních domácích dřevin zde roste množství cizokrajných rostlin - celkem 1500 dřevin a 600 trvalek. Majitelem a správcem Průhonického parku je Botanický ústav AV ČR, v.v.i., který je předkladatelem tohoto projektu. Předmětem projektu je obnova Podzámeckého alpina, které představuje významný fenomén Průhonického parku. Jedná se o významný kompoziční prvek a současně významnou sbírku rostlin. Alpinum se nachází na stráních nad Podzámeckým rybníkem. Tato část parku není v současnosti pro návštěvníky přístupná. Z pohledu krajinářského se nachází v havarijním stavu – původní sbírky alpinek a trvalek jsou ve špatném stavu a některé druhy zde zcela chybí. Obnova toho Podzámeckého alpina zahrnuje obnovení světového zahradního unikátu dosadbou původních druhů alpinek a trvalek na základě historických podkladů, dále obnovení „Princeznina rosária“ na horní terase alpina s historicky původním i současným sortimentem růží, obnovení původní studánky a vyhlídky na Průhonický zámek. Implementovány budou technologie pro edukační program ve vazbě na alpinum. Propagační aktivity zahrnují vytvoření informačního letáčku, mapy a slavnostního otevření. Realizací projektu dojde k obnově této historicky významné části Průhonického parku a její zpřístupnění veřejnosti vytvořením samostatného návštěvnického okruhu. Do realizace projektu je zapojen norský partner „UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum“, spravující The Arctic-alpine Botanic Garden, se kterým žadatel dlouhodobě spolupracuje. Do projektu bude zapojen v oblasti sortimentů rostlin, genofondové sbírky, edukačního systému formou vzájemných zahraničních cest a konzultací.

Schválený grant

25 436 656 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016