Zvolte si oblast:

Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuHistorické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace
Číslo projektu---
Příjemce

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

www.upm.cz

Partner

University of Bergen

University museum of Bergen

Popis projektu

Projekt předpokládá konzervování (restaurování) historických tapiserií a textilií ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Sbírka textilu je zapsána v CES (UPM/002-04-12/078002) a patří mezi největší a nejvýznamnější tuzemské muzejní sbírky utvářené od založení instituce v roce 1885. Podsbírky historických tapiserií a liturgických textilií byly ovlivněny vedle cílených akvizic politickými a historickými událostmi, které v 50. a 60. letech 20. století rozšířily sbírku o šlechtické a církevní konfiskáty a v 90. letech pak byly z části redukovány v důsledku církevních restitucí. Ze sbírkového fondu textilií čítajícího zhruba 20 000 položek bylo vybráno sedm tapiserií 16. -18. století a devět rozmanitých kusů liturgických textilií 15. - 20. století. Výběr textilií ovlivnila především kvalita provedení a jedinečnost v rámci sbírky, dále pak míra poškození a velká časová a finanční náročnost konzervátorských zásahů. Celý proces konzervování je v projektu chápán jako prostředek zachování historické textilie a cesta k umožnění její prezentace. Zároveň by celý proces měl poskytnout co nejvíce informací o daném textilním materiálu a umožnit nově interpretovat jeho historii. V průběhu projektu bude probíhat propagace projektu, zaměřená na odbornou i širokou veřejnost. Pro odbornou veřejnost bude přínosný především workshop s konzervátorkou muzea v Bergenu a cyklus přednášek opět za účasti norského partnera. Informace o projektu budou dostupné na domácích webových stránkách muzea. Poslední fází konzervování je stanovení optimálního způsobu prezentace historických textilií a podmínek uložení v depozitáři. Tapiserie budou připraveny pro instalaci pomocí jednotného závěsného systému. Historické liturgické textilie využijí částečně stávající muzejní fundus, zčásti budou vyrobeny zpevňující podložky či rámy přímo na míru pro konkrétní textilii. Pro vystavení a uložení budou určeny optimální podmínky (klima, ochrana proti škůdcům). Dodržování těchto podmínek bude součástí preventivní konzervace. Při této fázi dojde k přenosu nejlepší praxe ze strany norského partnera, Univerzitního muzea v Bergenu, který má propracovaný systém ochrany sbírkových předmětů. Konzervované textilie budou vystaveny v pobočce UPM na zámku v Kamenici nad Lipou. Po celkové rekonstrukci hlavní budovy UPM v Praze, jejíž otevření je plánováno na rok 2017, se stanou textilie součástí nové stálé expozice. V rámci udržitelnosti projektu bude realizována v Praze výstava věnovaná problematice restaurování historického textilu v českém prostoru.

Schválený grant

8 357 118 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016