Zvolte si oblast:

Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuZáchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze
Číslo projektu---
Příjemce

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

www.mff.cuni.cz

Popis projektu

V rámci rozsáhlé rekonstrukce budovy UK MFF, nemovité kulturní památky, která je součástí památkové rezervace chráněné UNESCO, bylo v letech 2004-5 nalezeno torzo románské rotundy sv. Václava z 10.-11. století s dochovaným mimořádně cenným fragmentem románské keramické dlažby v původním historickém uložení. Jedná se o zcela unikátní nález i v celosvětovém měřítku. Cílem projektu je záchrana této kulturní památky, její obnova a zpřístupnění veřejnosti. Vzhledem k současnému stavu a pokračující degradaci památky hrozí její zánik (velmi poškozené torzo unikátní stavby s vzácnými prvky je v havarijním stavu). Záchranné práce (komplexní obnova, konzervace a klimatické zajištění) je potřeba provést neodkladně a zároveň budou provedeny stavební úpravy prostoru tak, aby mohla být unikátní památka zpřístupněna veřejnosti. V prostoru památky byla v předešlých letech provedena první část archeologického průzkumu, základní předzpevnění, akutní ošetření nalezených historických konstrukcí a nejnutnější stavební úpravy nezbytné pro uchování historických terénů. Pro nezbytné uchování památky bylo provedeno základní klimatické zajištění. Hlavními aktivitami projektu na záchranu památky budou restaurátorské, archeologické a stavební práce, včetně klimatického zajištění. Projekt vykazuje přidanou hodnotu použitím inovativních postupů; svým zaměřením také vytvoří platformu pro interdiscipinární spolupráci i zvyšování odbornosti a kvalifikace jak studentů VŠ (zejm. v oborech restaurování a archeologie), tak všech zúčastněných expertů; studenti dostanou příležitost ke zvyšování kvalifikace formou školní praxe i studentských prací. Navržený projekt používá tradiční postupy a technologie, kterými památky vznikla, včetně tradičních materiálů a zároveň umožňuje užití postupů inovativních, které přispějí ke kvalitativně lepším výsledkům projektu.

Schválený grant

7 318 041 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016