Zvolte si oblast:

Obnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuObnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné
Číslo projektu---
Příjemce

Římskokatolická farnost Velké Karlovice

www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu

Místní partner projektu

Arcibiskupství olomoucké

Obec Velké Karlovice

Popis projektu

Cílem projektu je obnova kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Tento kostel tvoří cenné historické jádro obce a je vzácnou stavbou v celém okolí. Předmětem předkládané žádosti je výměna dožilé šindelové krytiny, lokální obnova poškozených prvků spojených se střechou (části historických krovů, latění, věžička kostela), kde hrozí nebezpečí z prodlení. Poškozené prvky krovu budou ošetřeny, plombovány, protézovány či vyměněny za shodné. Dále bude provedena údržba zvonotechniky, obnova šindelového opláštění kostela, obnova dožilé podlahy kůru, a restaurování varhan, kde již došlo k poškození uměleckého díla, restaurováním lze předmětu vrátit velkou část původní autenticity a vzhledu a především zastavit jejich další degradaci dřevoškůdci.

Schválený grant

5 048 487 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 12.1.2015, Datum ukončení: 15.4.2016