Zvolte si oblast:

Generální restaurování NKP Třebechovického betlému

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajKrálovehradecký kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuGenerální restaurování NKP Třebechovického betlému
Číslo projektu---
Příjemce

Město Třebechovice pod Orebem

www.trebechovice.cz

Místní partner projektu

České sdružení přátel betlémů, o.s.

Popis projektu

Movitá národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém patří mezi nejcennější památky České republiky. Celodřevěný Třebechovický Proboštův betlém vznikal od roku 1885 po dobu více než 40 let. Ve svém rozsahu nemá jako mechanický umělecko-řemeslný organismus v evropském kontextu analogii. Porovnání Třebechovického Proboštova betlému s tradičními díly současníků v prostředí bohatém na zděděnou tradici ještě více vyvstane jeho jedinečnost. Třebechovický Proboštův betlém se liší nejen rozsahem, řemeslným provedením a celodřevěnou mechanikou, ale především myšlenkovým záběrem. Je to dílo hluboce věřícího člověka, který své dílo pojal jako oltář. Tato okolnost nás opravňuje ke srovnání kompozice s historickými celky oltářů a vyobrazení biblických výjevů největšími mistry. Základní komponentou NKP je většině diváků skrytá mechanika, která umožnuje pohyb jednotlivých figur v kulise betlému. Na mechaniku se váže 21 pohyblivých pásů. Jako celek nebyl Třebechovický betlém nikdy opravován a restaurován. Všechny části betlému jsou původní. Ve snaze udržet mechanismus betlému v chodu byla na něm během jeho existence prováděna řada neodborných zásahů. Současný stav některých jeho částí lze označit za havarijní, řada pásů a vnitřních mechanik je nefunkční (ulámané a rozvolněné zuby na hnacích kolech, rozlomené základny kulis,deformace hřídelí). Centrální mechanika betlému je uložena a stabilizována v nosné a vně řezbářsky zdobné konstrukci a je při dílčím restaurátorském zásahu prakticky nepřístupná. Mechanika nebyla nikdy restaurována, a tomu odpovídá její havarijní stav (řada zubů je ulámaných a velká většina rozvolněných).Také samotná konstrukce je značně rozvolněná. Proto předkládáme projekt Generálního zrestaurování NKP Třebechovického betlému, při jehož realizaci bude betlém kompletně "odstrojen", bude zrestaurován centrální mechanismus , zpevněna konstrukce, restaurovány kulisy a znovu uveden v pohyb. U restaurátorských prací budou dodrženy původní postupy a technologie z konce 19.a poč.20.stolettí. Jejich přesné dodržení je zárukou, že Třebechovický Proboštův betlém zůstane plnohodnotným a zároveň funkčním dokladem schopnosti a geniality jeho autorů. Celé restaurování bude probíhat za přítomnosti veřejnosti, která bude moci sledovat jednotlivé etapy restaurování přes prosklenou stěnu expozice, ve kterém je betlém umístěn.

Schválený grant

5 700 856 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 17.10.2014, Datum ukončení: 30.4.2016