Zvolte si oblast:

Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuNávrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech
Číslo projektu---
Příjemce

LOM PRAHA s.p.

www.lompraha.cz

Místní partner projektu

Vojenský historický ústav Praha

Popis projektu

LOM PRAHA s.p. usiluje ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha (VHÚ) o záchranu zcela unikátního souboru historických budov areálu bývalé firmy AERO, nacházejícího se na letišti Praha-Letňany a nazývaného Stará Aerovka. Uvedený soubor budov byl Ministerstvem kultury ČR jako „soubor budov areálu AERO Kbely“ prohlášen za nemovitou kulturní památku a tvoří tak nedílnou součást nejznámější a širokou veřejností nejvíce vnímané části památkového fondu ČR. Završení procesu prohlášení za nemovitou kulturní památku je pouze prvním krokem ve výše uvedeném úsilí o záchranu tohoto souboru staveb, sestávajícího ze čtyř historických leteckých hangárů a spojovacích částí. Předkládaný projekt se týká hangárů č. V a VI, nacházejících se v havarijním stavu, který bezprostředně ohrožuje jejich existenci. LOM PRAHA s.p. z tohoto důvodu usiluje o záchranu uvedených dvou hangárů a realizaci společného projektu s VHÚ, který by umožnil nejen záchranu nemovité kulturní památky, ale současně bezpečné uložení a uchování movitého kulturního dědictví státu spravovaného VHÚ v rámci sbírky muzejní povahy evidované Ministerstvem kultury. Cílem projektu je celková rekonstrukce dvou nejohroženějších hangárů, která bude provedena zcela v souladu s požadavky na památkovou ochranu objektů. Projekt zachovává v maximální možné míře historické postupy a technologie použité při původní výstavbě dotyčných objektů. Hangár V po rekonstrukci, díky svým rozměrům, umožní uchování sbírkových bombardovacích a bitevních letounů a stíhacích bombardérů z období od 2. světové války až do 80. let minulého století. Jedním z vystavovaných letounů bude i nejcennější přírůstek sbírky Vojenského historického ústavu Praha za posledních 20 let. Jedná se o sovětský bombardovací letoun Petljakov Pe-2 z období 2. světové války, který se ve světových muzeích dochoval v pouhých třech exemplářích. Letoun, který za války nouzově přistál, se do sbírky VHÚ podařilo získat z norského leteckého muzea Norsk Luftfartsmuseum v Bodo, které vlastní rovněž části několika letounů tohoto typu. V úzké spolupráci s kolegy z norského leteckého muzea proběhne v následujících letech celková renovace letounu, která bude probíhat přímo před zraky návštěvníků hangáru č. V. Vzhledem k tomu, že je tento hangár typickou ukázkou druhoválečné letištní architektury a bude v něm vystavena i řada unikátních letounů z období 2. světové války, je součástí projektu muzejního využití objektu rovněž realizace expozice věnované evropskému odboji v letech 2. světové války. V souvislosti s hangárem věnovaným bombardovacímu letectvu bude zvláštní pozornost věnována historii norského odboje. Hangár VI bude po rekonstrukci věnován historii výroby letounů AERO. Hlavními exponáty se stane čtveřice unikátních prototypů letounů firmy AERO. Po celkové rekonstrukci obou výše uvedených hangárů vznikne v areálu Stará aerovka ve spolupráci s VHÚ unikátní muzejní komplex vycházející z původního účelu jednotlivých budov, jehož součástí bude mimo jiné návrat historických letounů firmy AERO do místa jejich vzniku.

Schválený grant

22 898 722 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.12.2014, Datum ukončení: 30.4.2016