Zvolte si oblast:

Na pomezí samoty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuNa pomezí samoty
Internetové stránky projektu

http://frontiers-of-solitude.org/cs

Příjemce

DEAI (SETKÁNÍ) o.s.

http://www.nod.roxy.cz/cs

Partner

Atelier Nord, Oslo, Norsko
Umělecké centrum Skaftfell-Centre for Visual Art v Seydisfjördur, Island

Popis projektu

Žijeme v prostoru globálně propojené megapole, ve světě poznamenaném hlubokými proměnami geopolitiky a biopolitiky a ekonomických, uměleckých a etických hodnot. Představa samoty v tomto prostředí určeném procesy globalizace a urbanizace evokuje nostalgický obraz utopie krajiny ušetřené, nebo zbavené stop industrializace a exploatace.

Mezinárodní projekt "Na pomezí samoty" tmatizuje vědomí krize a ohrožení jistot. Hledá a pojmenovává nové souvislosti mezi etickou, estetickou, politickou, ekologickou a ekonomickou podobou současnosti. Jde o výsledek společné iniciativy spolku Deai/setkání a dalších partnerů - Atelier Nord a Centra výtvarného umění - Skaftfell (Skaftfell - Centre for Visual Art) na Islandu. Rámcovým tématem jsou výše zmíněné transformace krajiny a dynamický vztah civilizace a přírody, nahlížený z perspektivy geografie a morfologie tří vybraných území. Tato teritoria jsou nazírána prizmatem vlivů industrializace a různého stádia narušení rovnováhy mezi aktivitami člověka a přírodními procesy, vnímaných jazykem současného umění a nástrojů technologie.

Projekt zahrnuje sérii tvůrčích pobytů a tvůrčí dílny ve vybraných oblastech Čech, Islandu a Norska. Cílem pobytů a dílen je studium h dlouhodobých proměn krajiny, poznamenaných v severních Čechách intenzivní industrializací krajiny, formované geomorfologickými procesy, změnou národnostního profilu obyvatel, historickými ztrátami, poznamenané vlivy na sociální sprofil a psychologii (například územní limity těžby). Tvůrčí dílny na severu Norska a východním pobřeží Islandu jsou realizovány v oblastech, kde vlivy a stopy industrializace jsou pociťovány většinou teprve v posledních desetiletích.Výsledky spolupráce a dílen jsou sumarizovány a představeny výstavou v Komunikačním prostoru Školská 28 v Praze a v galerii NoD (únor 2016). Jde o přehled a srovnání výsledků dílen a tvůrčích pobytů v lokalitách střední Evropy (Severočeská uhelná pánev), subarktického Islandu (Seydisfjördur) a severního Norska v okolí města Alta v arktické oblasti. Výstava představí umělecké interpretace a pozorování účastníků tvůrčích workshopů a v rámci publikace katalogu, distribuovaného s přílohou dokumentárního videa a zvukové stopy, je doplní o teoretická pojednání z oblasti současného umění, ekologie a environmentálních věd.

Projekt přispěje k posílení kapacit všech zúčastněných partnerů, k navázání a rozšíření vzájemné výměny zkušeností, uměleckých strategií a způsobů využití nových technologií. Do projektu jsou zapojeny profesionální kulturní a sociální iniciativy, odborné a vysoké školy, základní umělecké školy a místní, regionální účastníci projektu, kteří se aktivně zapojí do programu. Výstava a publikace jsou určeny (vedle odborné veřejnosti) pro studenty vysokých škol, odborné pracovníky a kulturní organizace v Čechách i v zahraničí. Navazujícím projektem je plánovaná výstava v dalších městech České Republiky, Norsku a na Islandu. Spřízněné organizace, včetně zahraničních hostů a vědeckých pracovníků, se budou formou odborných přednášek, kreativních dílen a mezioborového sympozia podílet na organizaci průběhu projektu a na konečné veřejné prezentaci výsledků rešerší a dílen pro širší veřejnost. Tvůrčí pobyty a dílny jsou určeny vedle vybraných účastníků i laické a odborné veřejnosti. Časová náročnost v propojení tvůrčích pobytů a workshopů společně s realizací měsíční výstavy předpokládá přibližně roční přípravu k zajištění zdárného průběhu projektu.

Schválený grant

3 516 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016