Zvolte si oblast:

ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku
Internetové stránky projektu

http://www.artscape-norway.eu/

Příjemce

ARCHITECTURA, o.s.

Partner

Nasjonale turistveger
ROM

Popis projektu

Cílem projektu „Artscape Norway – přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku“ (dále Projekt) je realizace výstavního projektu fotografií a videoartové prezentace v prostorách GJF, vytvoření katalogu a zorganizování společného bilaterálního workshopu v Praze.

Projekt je určen široké veřejnosti, odborníkům – teoretikům a aktivním umělcům z oblasti výtvarného umění, architektury, krajinotvorby, studentům výtvarného umění, architektury, art managementu a ekologie a reprezentantům lokálních, regionálních a státních autorit. GJF, kterou provozuje žadatel Architektura o.s. na základě smlouvy s Nadací české architektury je jedinou českou galerií specializovanou na historii a současnost architektury s přesahy do výtvarného umění, tvorby krajiny a veřejného prostoru vůbec. Její výstavní, propagační a odborná činnost je založená na dlouhodobé spolupráci s českými a zahraničními institucemi (galerie, vysoké školy, kulturní centra, místní, regionální a státní správa …). Úspěšná spolupráce započala také s partnery v Norsku a k jejímu dalšímu rozvoji podává Žadatel také tuto žádost týkající se tématiky výtvarné realizace v norské krajině a architektuře. Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy (NTO) jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o Site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality. NTO se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku: „nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“.

Projekt se skládá ze tří vzájemně propojených aktivit:

1) výstava – představení výtvarných aspektů uměleckých děl a architektury začleněných do norské krajiny a veřejného prostoru prostřednictvím fotografie a videoartu, která bude instalována v prostorách GJF a následně v době udržitelnosti reinstalována na různých místech v ČR,

2) katalog k výstavě (cca 200 stran) obsahující fotodokumentaci a odborné texty a

3) bilaterální workshop na dané téma s odborníky a výtvarnými umělci z Norska a ČR. Ke všem třem částím vznikne v rámci aktivit projektu – cesty do Norska nová foto a video dokumentace, která bude posléze adjustována pro potřeby výstavy a graficky zpracována pro katalog, prezentace v rámci workshopu a propagaci Projektu. Výstava bude otevřená pro širokou veřejnost a výsledky workshopu budou poté veřejně dostupné v rámci publikačních a prezentačních aktivit GJF. Katalog bude k dispozici zdarma. Na fotografické dokumentaci, videoartové prezentaci k výstavě a tvorbě katalogu se budou pod kurátorským vedením Dana Merty (GJF, Praha) podílet Jiří Havran (Norsko/ČR), Jarie Waehler (Norsko), Andrea Thiel Lhotáková (AVU Praha). Workshop odborně garantuje Jan Stolín (TU Liberec), Kurt Gebauer (VŠUP Praha), Tereza Nekvindová (AVU Praha), Dan Merta (GJF, Praha), Sixten Rahlff (BAS, Bergen) a Henrik de Minassian (Rallery ROM, Oslo). Workshopu se zúčastní také sochaři: Inghild Karlsen (Norsko) a Dagmar Šubrtová, Lenka Klodová a Roman Ondák (ČR, SR).

Projekt prezentující unikátní norský přístup ke kulturní krajině a umění má sloužit jako příklad dobré praxe, který je ve svých principech přenositelný také do poměrů české a moravské krajiny a veřejného prostoru. Proto bude výstava v době udržitelnosti odprezentována na několika místech v ČR a jedná se i o prezentaci ve Slovenské republice.

Schválený grant

2 371 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.4.2015, Datum ukončení: 15.4.2016