Zvolte si oblast:

Jak jde kroj, tak se stroj

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuJak jde kroj, tak se stroj
Číslo projektu---
Příjemce

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

www.vmp.cz

Partner

Maihaugen

Popis projektu

Žadatel, státní příspěvková organizace Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen VMP), usiluje v rámci projektu o vystavění kompletní expozice své unikátní textilní sbírky věnující se problematice lidového oděvu a textilií na moravském Valašsku čítající 30 000 položek. Kvůli absenci vhodného prostoru ve VMP, nebylo možné ucelenou textilní sbírku důstojně prezentovat. Pouze tématické části a kusy byly využity při realizaci specializovaných programů VMP nebo v minulosti (80. léta) zapůjčeny do muzeí pro tématické krátkodobé výstavy. Po rekonstrukci budovy tzv. Sušáku vznikl vhodný prostor pro instalaci expozice. Expozice má posílit poslání VMP a šířit informace o životě našich předků s konkrétním zaměřením na oblasti Valašska a přilehlého okolí. Snahou VMP je vystavět expozici tak, aby plnila účel informační, vzdělávací i aktivně-výukový, aby fungovala za pomocí moderních informačních a komunikačních technologií a nových trendů a aby zároveň splňovala podmínky pro ochranu a archivaci vystavených sbírkových předmětů, které jsou součástí kulturního dědictví.

Schválený grant

16 903 120 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 12.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016