Zvolte si oblast:

Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuObnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění
Číslo projektu---
Příjemce

Židovská obec Brno

www.zob.cz

Partner

Jodisk Museum i Oslo (Židovské muzeum Oslo)

Popis projektu

Synagoga na ulici Skořepka je dnes jedinou fungující synagogou na území Moravy a Slezska s vlastním rabínem. Jde rovněž o poslední existující synagogu ve městě Brně, které před druhou světovou válkou obývalo cca 10.000 Židů. Synagoga byla postavená z darů haličských Židů, kteří v Brně nalezli útočiště po 1. světové válce, spolkem Agudas Achim a otevřená roku 1936. Jde o unikátní stavbu postavenou v funkcionalistickém stylu, jehož centrem se město Brno v meziválečném období stalo; častými investory funkcionalistických staveb (vč. vily Tugendhat) přitom byli členové židovské komunity. Během 2. světové války byla synagoga používaná jako skladiště, což budovu značně poškodilo. Po válce byla budova opět vysvěcena a od té doby slouží svému účelu. Budova synagogy ovšem od skončení války neprodělala žádnou stavební úpravu a značně zchátrala. Klíčovou aktivitou projektu bude výroba replik mobiliáře synagogy (zejména lavic) podle dochovaných fotografií původního stavu. U předmětů, které se dochovaly (zejména čtecí pulty a stolky) dojde k jejich restaurování, stejně tak bude restaurována také podlaha objektu synagogy. Další klíčovou součástí projektu je vybavení synagogy bohoslužebnými předměty a dalším odpovídajícím vybavením, které prozatím chybí (především Tóra a sakrální textilie). Tyto předměty budou vyrobeny ve standardu, který je pro bohoslužebné účely nezbytný. Cílem projektu není jen samotná obnova synagogy jako nemovité kulturní památky klíčového významu. Projekt zároveň usiluje o otevření synagogy široké veřejnosti. V synagoze budou pořádány kulturní akce, koncerty, výstavy, vzdělávací akce, atd. zaměřené na židovské tradice regionu. Synagoga rovněž poskytne zázemí pro rozvoj badatelské činnosti v tomto směru. Cílem těchto aktivit je obnova povědomí a znalosti o přítomnosti židovské tradice a kultury v historickém vývoji regionu a o vlivu, které tyto tradice mají na identitu jeho obyvatel.

Schválený grant

5 416 850 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016