Zvolte si oblast:

Touch the Music - Music the Art of the Soul

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuTouch the Music - Music the Art of the Soul
Internetové stránky projektu

http://www.touchthemusic.cz/

Příjemce

INCOGNITI o.s.

http://www.touchthemusic.cz/

Partner

Tou Scene AS

Místní partner projektu

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Jihočeské divadlo, p.o.
Sladovna Písek o.p.s.

Popis projektu

Projekt „Touch the Music - Music the Art of the Soul“ vychází z představy autorů, že hudba je univerzální jazyk lidstva, ktery´ nezná hranice a že hudba má obrovsky´ potenciál spojovat. Tento sjednocující element je hlavním tématem projektu.

Cílem projektu je uspořádání vícedenního mezinárodního hudebního festivalu v koprodukci s norským partnerem Tou Scene AS a dalšími partnery a uspořádání tzv. "mini-festivalu" v norském Stavangeru. Tyto hlavní aktivity projektu budou následovány doprovodnými akcemi typu "Ozvěny festivalu".

Koncepce projektu vychází z netradičního pojetí, které se zaměřuje na aktivní spoluúčast publika a veřejnosti na dění festivalu, a která si klade za cíl ukázat hudbu, zvuk a tvorbu hudby samotné z různých úhlů pohledu (její vznik, smysl a neobvyklou tvorbu zvuků, využití materiálů i nástrojů), zejména produkci hudby na netradiční nástroje.

Projekt je unikátní a nemá v Evropě obdoby.

Účast norského partnera a dalších mezinárodních umělců představují mnohovrstevnou perspektivu pojetí festivalu s ústřední myšlenkou hudby jako primárního lidského tvůrčího a komunikačního projevu. Smyslem projektu je probudit v návštěvnících fantazii k tvorbě vlastní hudby bez omezení a pravidel. Hudba zde nezastupuje pouze zvukovou kulisu, ale především tvůrčí činnost, formu odreagování se, terapeutický prvek a další. Důležitým aspektem projektu je také veřejný prostor, kde se festival bude odehrávat, bude se tak mísit se společenským děním místní komunity města. Projekt se snaží ukázat návštěvníkům možnost návratu k původnímu smyslu hudby – od pasivního konzumenta k aktivní tvorbě (hravostí, kreativitou, sounáležitostí jednotlivce se skupinou atd.), a proto chce účastníky nenásilnou cestou zapojit a pootevřít jim dveře k vlastní tvořivosti.

Součástí programu festivalu bude produkce hudby na netradiční nástroje, které by měly zhodnotit a obohatit dosavadní poznání v oblasti hudby o nové umělecké formy a struktury. Jedním z výstupů projektu bude “hrací park”, kde budou instalována originální umělecká díla přímo vytvořená pro realizaci festivalu. Další rozměr komunikace a mezinárodního propojení s veřejným prostorem zajistí koncept „virtuálního okna“ do partnerského státu. Okna budou instalována jak v průběhu konání festivalu, tak i před jeho začátkem, a to přímo v místě českého festivalu, i v místě partnera, a budou tak představovat symbolicky´ most umocňující hlavní myšlenku festivalu - hudba spojuje. Hlavní letní festival bude mít dvě úrovně.

V první úrovni festivalu vystoupí hudební uskupení a umělci, kteří se zabývají hrou na netradiční nástroje či jejich výrobou, a kteří budou moci širokému publiku představit a ukázat různé možnosti produkce hudby. Půjde zejména o nástroje, které běžně s hudbou spojovány nejsou, ve smyslu – “hrát lze na cokoliv “. Tyto produkce by měly být vždy završením celodenních aktivit.

Druhou linií festivalu bude samotné zapojení veřejnosti do tvorby hudby a zvuků jak prostřednictvím konkrétních workshopů, tak v rámci „hracího parku“, kde budou různé netradiční nástroje volně přístupné, a kde si je budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. V duchu hlavních myšlenek projektu „hudba jako univerzální jazyk lidstva a hudba spojuje“ je do projektu zapojen také norsky´ partner, jehož spoluúčast představuje konkrétní zhmotnění těchto principů.

Autoři projektu postavili cely´ projekt tak, že kromě hlavního letního festivalu uspořádá norsky´ partner v podstatě zrcadlový event menšího rozsahu, avšak na obou akcích se budou oba partneři podílet koprodukčně obohacením těchto eventů o představení umělců partnerského státu. Tento přeshraniční prvek má především za cíl iniciovat dialog mezi kulturními činiteli a občany o kreativním a transformačním potenciálu hudby a současně posílit kulturní dialog a evropskou identitu v její kulturní rozmanitosti. Celkové propojení těchto aktivit s partnerem bude umocněno instalací tzv. „virtuálních oken".

Schválený grant

3 260 920 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016