Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese radek.bouska@mkcr.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na stránce Metodické dokumenty-Pokyny.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.norskefondy.cz spravovaných Ministerstvem kultury.

Dokumenty ke stažení:

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - PO16 (.PDF, 345 kB)

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - PO16 (související dokumenty) (.ZIP, 4629 kB)

OBSAH:

  • Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného majetku
  • Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - movitý majetek
  • Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - nemovitý majetek
  • Čestné prohlášení žadatele
  • Doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR
  • Partnership Statement
  • Pokyn pro žadatele PO16
  • Prohlášení o financování projektu
  • Prohlášení o partnerství