Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.“

Programová oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19.00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení na stránce Základní informace/Metodické dokumenty

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.norskefondy.cz spravovaných Ministerstvem kultury.

Dokumenty ke stažení:

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - PO17 (.PDF, 387 kB)

1. Výzva k předkládání žádostí o grant - PO17 (související dokumenty) (.ZIP, 4812 kB)

OBSAH:

  • Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného majetku
  • Čestné prohlášení žadatele
  • Doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR
  • Grant Application in English
  • Partnership Statement
  • Pokyn pro žadatele PO17
  • Prohlášení o financování projektu
  • Prohlášení o partnerství