Zvolte si oblast:

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ06 a rozšíření kapacity nahrávaných příloh

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ06 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ, informuje, že dne 20. června 2014 v 19.00h. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy v programové oblasti č. 16. Otevřená výzva byla vyhlášena dne 21.3.2014 v souhrnném objemu prostředků – 393 526 995 Kč, nicméně s ohledem na úpravu kurzu CZK/EUR, došlo k navýšení objemu prostředků o 6,85% na celkovou sumu – 420 502 636 Kč. Nárůstem prostředků tak může dojít v rámci otevřené výzvy k podpoře většího množství předložených projektů.

Co se týče nahrávání projektové dokumentace, byla v informačním systému CEDR-MF – EHP a Norské fondy povolena možnost nahrávání přílohy „Technická dokumentace k posouzení žádosti“ rovněž ve formátu zip nebo rar, a to s velikostí až 300 MB. Tuto přílohu bude možné elektronicky podepsat jako celek. Zároveň však upozorňujeme žadatele, že nahrávání větších souborů může trvat v závislosti na rychlosti připojení k internetu delší dobu.

Komprimovaný soubor musí obsahovat pouze takové soubory, které lze standardně do IS CEDR nahrávat a následně otevírat běžně dostupnými programy, tedy dokumenty s přílohami PDF, JPG, PNG, příp. DOC, TXT či XLS.