Zvolte si oblast:

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ05

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 6.3.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ05 v rámci fondů EHP 2009 – 2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečným příjemcem předem definovaného projektu a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektu. Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30.4.2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 150 000 Kč.

Text výzvy je ke stažení na této stránce.

Pokyn pro žadatele a příjemce a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení v sekci Bilaterální fond na programové úrovni.

Dokumenty ke stažení