Zvolte si oblast:

Závěrečná konference Programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 8. 2017
  • Přidaný program + prezentace

Závěrečná konference Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí pro odbornou veřejnost ukončila pětileté fungování programu CZ04 Ohrožené děti a mládež. Díky němu bylo podpořeno na 14 projektů a řada dalších aktivit, jejichž cílem bylo snížit počet dětí v ústavní péči a zároveň transformovat pobytovou péči na systém dostupných ambulantních a terénních služeb.

Mezi projekty, jejichž realizátory byly kraje nebo neziskové organizace, bylo rozděleno zhruba 54 milionů korun, které Česko získalo díky finančním mechanismům EHP fondů. Zlínský kraj použil necelých 8 milionů korun na transformaci tří zařízení péče o děti a díky tomu již není v kraji žádný dětský domov pro děti do tří let věku. O všechny bude postaráno formou náhradní rodinné péče.

Pardubický kraj v rámci projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež s rozpočtem zhruba 11 milionů korun vytvořil 8 transformačních plánů pro pět dětských domovů a tři dětská centra. Prostřednictvím menších grantů vznikly mj. metodiky zaměřené na zavedení nových nástrojů a postupů při práci s dětmi, pomůcky pro práci s rodinou a klienty, videospoty na téma práv dětí v náhradní rodinné péči, komiksy mapující život mladých lidí v ústavní a náhradní rodinné péči nebo sborníky příkladů dobré praxe.

Kromě podrobného shrnutí výsledků programu došlo na konferenci i ke sdílení dobré praxe s klíčovými aktéry, kteří působí v oblasti ohrožených dětí. Od zahraničních prezentujících z Estonska a Nizozemí zaznělo, že podpora rodiny a transformace pobytové péče o děti na systém účinné sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb je ta správná cesta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také představilo aktuální projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem programu je podpora výkonu sociálně – právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků.

Závěrečné konference se zúčastnilo přes sto odborníků mezi nimiž byli i zástupci ostatních zprostředkovatelů programů z ostatních přijímajících zemí – Estonska, Litvy a Rumunska.

Dokumenty ke stažení