Zvolte si oblast:

Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajZlínský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuResilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost
Číslo projektu76-FN-057
Příjemce

ZO ČSOP Veronica

http://www.veronica.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt reaguje na nízkou informovanost o klimatické změně v ČR a představuje pojem a koncept  resilience - schopnosti vypořádat se s  důsledky klimatické změny prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací na dopady. Na národní úrovni zahajuje celospolečenskou debatu mezi experty, akademiky a odbornou veřejností. Na regionální úrovni pracuje s místními akčními skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni jednotlivce představuje veřejnosti téma vzdělávacími akcemi, workshopy a exkurzemi a soutěží pro školy. Jedním z pilířů je sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.

Schválený grant

1 791 401 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016