Zvolte si oblast:

PONTON - klub (komplexní podpora pro děti a mladistvé v NRP)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPONTON - klub (komplexní podpora pro děti a mladistvé v NRP)
Číslo projektu3640012
Příjemce

Středisko náhradní rodinné péče

http://www.nahradnirodina.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Předmětem projektu je komplexní podpora dětem a mladistvým vyrůstajícím v náhradní rodinné péči (NRP), tzn. v osvojení či pěstounské péči. Podpora zahrne poskytování sociálních, psychologických a podpůrných služeb pro cílovou skupinu v rámci pravidelných setkání a vytvoření specializovaných webových stránek pro děti a mladistvé vyrůstající v NRP. Žadatelem je Středisko náhradní rodinné péče (SNRP), nezisková organizace, která se již od svého založení v r. 1994 zabývá problematikou NRP.

Schválený grant

1 566 575 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016