Zvolte si oblast:

Politika pro ženy, ženy pro politiku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuPolitika pro ženy, ženy pro politiku
Číslo projektu3620012
Příjemce

Fórum 50 %, o.p.s.

http://www.padesatprocent.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení podílu žen na moci a rozhodování. Projektové aktivity se zaměřují jednak na přímou podporu samotných političek a politických aspirantek (podpůrná setkávání, vzdělávání, zviditelňování, motivační program), jednak na osvětu široké veřejnosti, která je pro vyrovnání zastoupení žen klíčová. Chceme zvýšit povědomí veřejnosti o významu vyváženého zastoupení žen a mužů v politice a motivovat voliče a voličky, aby sami aktivně podporovali ženské kandidátky (nejen) ve volbách.

Schválený grant

1 757 276 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016