Zvolte si oblast:

Oživení starých odrůd

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuOživení starých odrůd
Číslo projektu76-FN-028
Příjemce

Český svaz ochránců přírody

http://www.csop.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Porosty starých ovocných odrůd jsou důležité při zachování či vytváření diverzity biotopů naší kulturní krajiny. Navracení starých odrůd do krajiny začíná být v ČR populární. Tento projekt má za cíl stanovit pro toto navracení základní pravidla. Ta totiž v ČR chybí. Není ani jasné, co vlastně je stará odrůda, nejsou pravidla pro účinnou záchranu jejich genofondu a výsadby do krajiny. Význam výsadeb pro biodiverzitu volně žijících organismů je rovněž dlouhodobě opomíjen. Realizací tohoto projektu dojde k v této problematice k zásadní změně. Tu uvítá i stát a další donátoři uvedených aktivit.

Schválený grant

1 413 285 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016