Zvolte si oblast:

Obyvatelé pro přírodu Vysočiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Krajkraj Vysočina
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuObyvatelé pro přírodu Vysočiny
Číslo projektu76-FN-011
Příjemce

Sdružení Krajina

http://www.sdruzenikrajina.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt reaguje na potřeby zvyšování povědomí veřejnosti o potřebě ochrany životního prostředí, rozvíjení vazeb mezi obyvateli a místní přírodou, a podporu občanské angažovanosti.
Cílem je posílit regionální nestátní ochranu přírody na Vysočině a zvýšit informovanost a angažovanost místní veřejnosti.
Bude uspořádáno 60 akcí, zejména v přírodě, v 59 k.u. po celém kraji, 1800 zapojených osob, 3500 odpracovaných hodin, zásahy na 37 650 m2, ve spolupráci se 17 místními NNO a 7 orgány ochrany přírody.
Připraveny výstavy pro 2500 návštěvníků a škála informačních materiálů.

Schválený grant

1 994 994 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016