Zvolte si oblast:

Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajStředočeský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuObnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť
Číslo projektu76-FN-070
Příjemce

Beleco, z.s.

http://www.daphne.cz

Partner

Juniperia, z.s.

Roztoč, z.s.

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na nastartování vhodné péče pro vybrané cenné lokality s mokřadními biotopy a vřesovišti, a to tak, aby udržitelnost péče byla zajištěna buď díky přístupu a aktivitě místních obyvatel, kteří mají k místu vztah jako k rekreačnímu prostoru a krajině, ve které žijí, nebo díky udržitelnému ekonomickému využívání těchto lokalit, zejména zemědělské činnosti s využitím nástrojů společné zemědělské politiky, získávání palivového dříví apod. Projekt proto kombinuje ochranářské zásahy (pastva, výřezy nálet. dřevin) s osvětově-informačními aktivitami (přednášky, terénní akce apod.).

Schválený grant

1 376 691 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016