Zvolte si oblast:

Občané nahlas

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Krajkraj Vysočina
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuObčané nahlas
Číslo projektu3630041
Příjemce

Arnika - Toxické látky a odpady

http://toxik.arnika.org

Popis projektu

Projekt si klade za cíl zvýšit efektivitu zapojení občanské společnosti do rozhodování v lokálních kauzách ve 3 krajích (Vysočina, Olomouckém a Středočeském). Cíle dosahuje pomocí poskytování bezplatných konzultačních služeb, vytváření zdrojů srozumitelných praktických informací, vytváření výukových nástrojů, organizací vzdělávacích workshopů a především sdílením zkušeností s lokálními sdruženími a zvyšování jejich kapacit pomocí supervize aktivit.

Schválený grant

1 100 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 29.2.2016