Zvolte si oblast:

Férová škola - stejná šance pro všechny děti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuFérová škola - stejná šance pro všechny děti
Číslo projektu3650046
Příjemce

Liga lidských práv

http://www.llp.cz

Partner

Icelandic Human Rights Centre

Popis projektu

Každému čtvrtému dítěti romské národnosti je upíráno právo na rovný přístup ke vzdělání. Tento negativní vývoj chceme zvrátit systematickým zvyšováním připravenosti běžných základních škol na vzdělávání žáků romského etnika. A to (1) budováním podpůrné sítě škol a rozvojem nové spolupráce mezi školami, ped. fakultami a NNO; (2) tvorbou metodik pro zlepšení inkluzivního vzdělávání určených pro učitele, ped. fakulty a vedoucí pracovníky škol (3) a přímým začleňováním romských děti do školních aktivit formou vzdělávacích workshopů.

Schválený grant

1 337 432 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016