Zvolte si oblast:

Bojovníci proti násilí na ženách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajKarlovarský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuBojovníci proti násilí na ženách
Číslo projektu3620009
Příjemce

Pomoc v nouzi, o.p.s.

http://www.pomocvnouziops.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu v Karlovarském kraji. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem upozornit na tyto závažné negativní jevy. Osvětová kampaň zamíří za obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž poslouží jako nástroj prevence proti nežádoucím vlivům. Další aktivitou je vybudování nových kontaktních míst pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Žluticích a Jáchymově, která budou fungovat jako odloučená pracoviště Intervenčního centra v Sokolově.

Schválený grant

1 192 410 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016