Zvolte si oblast:

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajStředočeský kraj
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuAktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
Číslo projektu3640069
Příjemce

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

http://www.opssirius.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Předložená projektová žádost představuje aktivní detekci ohrožených dětí a následnou práci s dětmi a jejich rodinami. Společným cílem projektových aktivit je včasné podchycení problémů, aktivizace a motivace rodiny k jejich řešení a následná eliminace ohrožení v rodině prostřednictvím dostupných služeb v regionu. Aktivní detekce bude realizována pomocí intezivní spolupráce s učiteli základních škol. Návazné aktivity budou realizovány pracovištěm žadatele - Centrem pro rodinu VEGA. Projekt bude realizován v okrese Kladno.

Schválený grant

1 975 290 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016