Zvolte si oblast:

Zahajovací konference Programu CZ03 Fond pro nestátní neziskové organizace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zahájení Programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství dne 24. září oficiálně zahájily Program CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace. Program je financovaný z EHP fondů 2009–2014 a je zaměřen na posílení rozvoje občanské společnosti, podporu sociální spravedlnosti, demokracie a udržitelného rozvoje.

Na konferenci, kterou provázela Jarmila Balážová, mimo jiné vystoupil Jens Eikaas (norský velvyslanec v Praze), Ing. Eva Anderová (náměstkyně ministra financí ČR pro Mezinárodní vztahy a finanční politiku), Michaela Ledňová (Senior Officer oddělení občanského sektoru v Kanceláři finančních mechanismů), Lillian Solheim (Norský helsinský výbor) a Margret Steinarsdóttir (islandské Centrum pro lidská práva).

Pro žadatele proběhne od října 2013 celkem 6 seminářů a jeden větší kontaktní seminář.

Potřebné informace budou postupně zveřejňovány zde i na webových stránkách programu www.fondnno.cz. V případě dalších dotazů kontaktujte info@fondnno.cz.