Zvolte si oblast:

Norský den na České zemědělské univerzitě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 4. 5. 2015
  • Drobné změny v textu

V souvislosti se zahájením spolupráce s norskými výzkumnými organizacemi v rámci EHP a Norských fondů se dne 22. dubna 2015 na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity konal tzv. Norský den.

Fakulta životního prostředí je úspěšně zapojena do dvou projektů v rámci Česko-norského výzkumného programu (CZ09). Jejich partnerskými organizacemi v tomto programu se staly Norský institut pro zemědělský a environmentální výzkum (BIOFORSK) a Norská geologická služba (NGU).

Dále je fakulta v roli žadatele ale i partnera v projektech programu CZ02 pro oblast Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu. Fakultě se podařilo získat pro své projekty z EHP a Norských fondů podporu v celkové výši 67 milionů korun.

V rámci Norského dne byly představeny jednotlivé projekty a se svou prezentací vystoupil i zástupce jednoho z norských partnerů, Institutu Bioforsk. Akce se zúčastnili také vrcholní zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Se svým příspěvkem vystoupila také velvyslankyně Norského království paní Siri Ellen Sletner.

Více informací naleznete na webových stránkách Fakulty.